буцаан олгох бодлого

- Хаалганы өмнө 100% аюулгүй олон улсын тээвэрлэлтийг баталгаажуулна
- Бид дагаж мөрдөж буй олон улсын илгээмжийг дагаж мөрдөнө
- Гаалиар хураан авсан тохиолдолд буцах хэргийг нээх тушаалыг илгээсэн өдрөөс хойш 3 долоо хоногийн дотор үнэгүй буцааж өгнө (сар бүр 2 ширхэг)
- Дэлгүүр нь тайлбаргүйгээр бараагаа буцаахаас татгалзах эрхтэй